مترور : نخستین تارنمای متره برآورد و اصول حاکم بر پیمان در ایران
جستارهای مهندس مترور جعفرزاده

09038381937  تلفن ، @metror  :کانال تلگرام 

www.metror.ir
Menu

کتاب و جزوه های مترور

همانگونه كه در جزوه شماره 01 (صفحه 44 از بازنگري 03) ملاحظه مي فرماييد بنده ادعا نموده‌ام در پيمان هايي كه شرايط عمومي نشريه 4311 برآنها حاکم است  ، مهلت رسيدگي صورت وضعيت توسط مهندس ناظر و مهندس مشاور  جمعا 10 روز است و به دلايل تاخير در ارائه صورت وضعيت يا داراي اشكال بودن صورت وضعيت اين مهلت قابل افزايش نيست، اولا توجه شود كه ادعاي بنده تنها در اين نوع شرايط عمومي است و مربوط به ساير شرايط عمومي پيمان نيست و دوم آنكه نكته مهمي كه در اين بحث بايد مورد توجه قرار گيرد اشكالاتي است كه مي توان در تعيين اين مهلت 10 روزه بر قانونگذار شرايط عمومي پيمان وارد نمود.
اما جهت مشخص تر شدن اين ادعا ( مهلت مجموع 10 روزه رسيدگي به صورت وضعيت توسط نظارت و مشاور و مجاز نبودن افزايش آن )  لازم ديدم دلايل آن را بصورت مستندتر نيز ارائه نمايم كه در اينجا بخشي از ان به شرح زير ارائه مي گردد:

يكي از موارد ادعايي مشاوران محترم در عودت  صورت وضعيت يا طولاني كردن مدت رسيدگي ، وجود اشكالات متعدد در صورت وضعيت ارائه شده توسط پيمانكار عنوان مي گردد اما قانونگذار اصلاح همين اشكالات ادعايي مشاور را بر عهده خود مشاور محترم گذارده است  آنجا كه در پاراگراف اول بند الف ماده 37 شرايط عمومي مي گويد : " ... صورت وضعيت پيمانكار را از نظر تطبيق با اسناد و مدارك پيمان كنترل كرده و در صورت لزوم با تعيين دليل اصلاح مي نمايد و آنرا در مدت حداكثر 10 روز از تاريخ دريافت از سوي مهندس ناظر * پيمانكار  براي كارفرما ارسال مي نمايد " ( * اصلاح مهندس ناظر به پيمانكار طبق مصوبه شماره 3638/ش ف 18/12/81 شوراي عالي فني  كه لازم به اجرا مي باشد) . لذا عودت صورت وضعيت جهت اصلاح و رفع اشكال مغاير اين خواسته قانونگزار است در غير اينصورت مي توانست عودت صورت وضعيت را مطرح و اصلاح اشكالات را بر عهده پيمانكار بگذارد.
مورد ديگر ادعايي مشاوران محترم در افزايش مدت رسيدگي ، ديرتر ارائه نمودن صورت وضعيت توسط پيمانكار است ( كاركرد را در آخر هر ماه ارائه نكند ) كه مشاوران محترم ادعا دارند در اين حالت نيز بايد متناسب با تاخير پيمانكار در ارسال صورت وضعيت مدت رسيدگي افزايش يابد ، در اين حالت نيز بايد توجه داشت كه مديريت برنامه ريزي وقت تكليف را مشخص نموده و همانگونه كه درپرسش و پاسخ هاي شماره  013701 و  013702  تكرار نموده مهلت رسيدگي توسط  نظارت و  مشاور   مجموعا 10 روز مي باشد، ضمن آنكه در تبصره 3 ماده 37 قويا تكليف اين تاخير مشخص شده و مشاور مي تواند براي پيشگيري از تاخيرات ناشي از مهلت رسيدگي صورت وضعيت به دليل تاخير پيمانكار در ارسال صورت وضعيت ، با تاييد كارفرما و به هزينه پيمانكار صورت وضعيت را خودش تهيه كند و در اين صورت تاخيرات در پرداخت صورت وضعيت ناشي از اين امر  بر عهده پيمانكار خواهد بود ، بديهي است يكي از دلايل قانونگذار براي اين امر رعايت توان مالي پيمانكار و عدم طولاني شدن رسيدگي صورت وضعيت بوده و كوتاه نمودن دست مشاور و كارفرما در افزايش بي دليل مهلت قانوني رسيدگي بوده است. زيرا راه قانوني افزايش مهلت رسيدگي در صورت تاخير ارائه صورت وضعيت ، اقدام مشاور و تاييد كارفرما در تهيه صورت وضعيت است و در غير آن مي تواند بر اين تعبير گردد كه اين دو عامل با اين تاخير مشكلي نداشته و راضي به انجام وظايف در مهلت هاي مقرر در بند الف ماده 37 بوده اند.
اما همانگونه كه در ابتداي بحث اشاره داشتم نكته مهمي كه در اين ميان مورد توجه قرار نگرفته اشكالاتي است كه مي توان بر فيكس بودن اين مهلت 10 روزه  در شرايط عمومي پيمان C وارد دانست ، هرچند در قرن حاضر و با توجه به امكانات و ابزارهاي موجود امكان مديريت زمان براي رعايت اين مهلت تاحدود زيادي  وجود دارد اما ممكن است هزينه ناشي از اين مديريت در مواردي منطقي نباشد لذا بهتر آن بود كه مدت رسيدگي به صورت وضعيت از پارامترهاي وابسته به آن محاسبه و تعيين مي گرديد بطور مثال اگر اين مهلت به مدت و مبلغ اوليه پيمان ، حجم صورت وضعيت يا درصد پيشرفت پروژه در مقطع تهيه و رسيدگي ، مبالغ افزايش يافته پيمان ، اهميت زماني پروژه  ، تجمعي بودن صورت وضعيت ها و يا بخشي از آنها  وابسته بود ، منطقي تر بود و حقوق طرفين بهتر رعايت مي شد .

جعفرزاده - كارشناس متره و برآورد

انواع شرايط عمومي پيمان ها

براي پرداخت  صورتحساب های متفرقه یا خریدهای بدون ثبت نام  ،
 پیوندهای زیر را به کار ببرید :
پس از پرداخت وجه ، کدرهگیری و نام محصول‌ را 
به شماره 09038381937 پیامک ، تلگرام یا واتس اپ نمایید.ورود و برون رفت

درود بر شما

Register