مترور : نخستین تارنمای متره برآورد و اصول حاکم بر پیمان در ایران
جستارهای مهندس مترور جعفرزاده

09038381937  تلفن ، @metror کانال تلگرام 

www.metror.ir
Menu

کتاب و جزوه های مترور

نرخ فولاد و سیمان در نیمه دوم سال 1397 جهت محاسبه تفاوت بهای مصالح  بر روی تارنمای نظام فنی و اجرایی قرار گرفته است.

یک نسخه کامل نشانه گذاری و دارای بخشنامه ها و داده های کمکی کاربردی که به آن پیوست شده ، در پیوست این جستار پیشکش گردیده ودر بسته نرخ عوامل تجزیه بهای 97 از محصول های تارنمای مترور افزوده شد.
کامیاب باشید.
پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Nerkh_2_97_Foolad-Siman.pdf)نرخ فولاد و سیمان نیمه دوم 1397قیمت فولاد و سیمان مهرماه تا اسفند ماه 1397906 kB89
فایل پی دی اف و اکسل شاخص های قطعي تعدیل 1397
شاخص های قطعي تعديل دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 
1397 امروز 02  تیرماه 1397 به شماره بخشنامه 154725-98 بر روی تارنمای نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفت.

نسخه کاملی از شاخص های سه ماهه نخست ، ماه های سه ماهه دوم و سه ماهه های سوم و چهارم 1397 از سوی تارنمای مترور نشانه گذاری (بوکمارک) شده که به پیوست می توانید آن را بارگیری(دانلود) فرمایید.این خبر در
 کانال تلگرامی مترور نیز با پیوند فایل اصلی آمده است. 


پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Tadil_1397.pdf)شاخص های قطعی تعدیل کل سال 1397شاخص های تعدیل سال 13973499 kB797
1- دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز در پيمان های ریالی بدون تعدیل (1398) به شماره بخشنامه 98-135585 به تاریخ 98/03/20 

2- 
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قيمت ارز در پيمان های ریالی بدون تعديل - به شماره بخشنامه 98-135596 به تاریخ 98/03/20 تمدید بخشنامه 1395

برای تعدیل کارکردهای از 1396/10/01 تا پایان سال 1398 ، در تاریخ 20 خرادماه 1398 بر روی تارنمای نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفت ، فایل بوکمارک (‌نشانه گذاری) شدی این دو بخشنامه را می توانید از پیوند زیر یا لینک زیر بارگیری (دانلود) فرمایید.


پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (98-135596_Tamdid_95_B.pdf) تمدیدبخشنامه جبران آثار 1395 برای سال 1398 - 135596دانلود بخشنامه 135596 جبران آثار1836 kB188
Download this file (98-135585_Metror_ir.pdf)جبران آثارافزایش نرخ ارز 1398 -بخشنامه 135585دانلود جبران آثارافزایش نرخ ارز تعدیل ناپذیر 13982645 kB686

اصلاحيه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل
با درود
این اصلاحیه ( اصلاحيه ی اصلاحیه ی ! دستورالعمل نحوه #جبران_آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل) دوباره و این بار با تغییراتی نسبت به فایل پیشین (‌از جمله دگرش ماده 10 آن ) و بدون درج شماره ویرایشی برای این دگرش ها!!!! و با همان شماره نامه و تاریخ ،
در نشانی زیر بر روی تارنمای نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفته :

https://sama.mporg.ir/sites/publish/SitePages/ZabetehView.aspx?mdid=5097

کامیاب باشیم!.
با سپاس
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror

نرخ فولاد و سیمان در نیمه نخست سال 1397 جهت محاسبه تفاوت بهای مصالح  بر روی تارنمای نظام فنی و اجرایی قرار گرفته است.
نسخه نشانه گذاری و کاربردی آن به پیوست پیشکش گردیده ودر بسته نرخ عوامل تجزیه بهای 97 از محصول های تارنمای مترور افزوده شد.
کامیاب باشید.
پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Nerkh_1_97_Foolad-Siman.pdf)نرخ فولاد و سیمان نیمه نخست 1397نرخ فولاد و سیمان نیمه اول97722 kB273

با درود
شاخص های قطعی سه ماهه نخست امسال و ماه های تیر ، مرداد و شهریور (سه ماهه دوم 1397) از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ گردید:
 نسخه ای از آن از سوی تارنمای مترور نشانه گذاری (بوکمارک) شده که به پیوست می توانید آن را بارگیری(دانلود) فرمایید.

به دید بنده شاخص های ماهانه با این تفاوت بین دو ماه پیاپی شان ، نشانه ی بدی است ، اما نه به بدی شاخص های روزانه یا شاخص های ساعتی یا شاخص های دقیقه ای !!
روزگار پیمانکاری در این مرز و بوم به کجا رسیده است! روزگار و ارزش مهندسی به کجا؟.
کامیاب و کامروا باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده .
لینک نسخه اصلی از تارنمای نظام فنی و اجرایی کشور :
https://sama.mporg.ir/sites/Publish/ZabetehDoc/tadil13971.pdf

و تهیه‌ جزوه ی تعدیل ( بر روی متن کلیک نمایید) : جزوه تعدیل ، به هنگام سازی و به روز آوری همراه با فایل دسته بندی شده‌ی شاخص های تعدیل 1385 تا کنون


..

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Tadil_97_1_metror.pdf)شاخص های قطعی نیمه نخست سال 1397شاخص های قطعی نیمه نخست سال 971738 kB2475
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز در پيمان های ریالی بدون تعدیل (1397) به شماره بخشنامه 97/376049 به تاریخ 97/07/18 
برای تعدیل های از 139/10/01 تا پایان سال 1397 ، در تاریخ 21 مهرماه 1397 بر روی تارنمای نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفت ، فایل بوکمارک (‌نشانه گذاری) شدی این بخشنامه را می توانید از پیوند بالا یا لینک زیر بارگیری (دانلود) فرمایید:
پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Arz-376049-970718.pdf)دانلود بخشنامه 376049جبران آثارافزایش نرخ ارز 13972302 kB1291
با درود
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز در پیمانهای ريالي بدون تعدیل (تمديد بخشنامه سال 1395) به شماره بخشنامه 97/376052 به تاریخ 97/07/18
در تاریخ 21 مهرماه 1397 بر روی تارنمای نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفت ، فایل بوکمارک (‌نشانه گذاری) شدی این بخشنامه را می توانید از پیوند بالا یا لینک زیر بارگیری ( دانلود) فرمایید:
(‌پیوند دانلود بخشنامه اصلی به شماره بخشنامه 34643 مربوط به سال 1391)
پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Tamdid-Arz-376052-970718.pdf)جبران اثار افزایش نرخ ارز-376052جبران اثارافزایش نرخ ارز و تمدید بخشنامه قبلی1149 kB1099

شاخص‌هاي قطعي دوره‌هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1396

 

شاخص های قطعي تعديل دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1396 امروز 13 تیرماه د1396 بر روی تارنمای نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفت. نسخه ای از آن از سوی تارنمای مترور نشانه گذاری (بوکمارک) شده که به پیوست می توانید آن را بارگیری(دانلود) فرمایید.این خبر در کانال تلگرامی مترور نیز با پیوند فایل اصلی آمده است. .
و تهیه‌ جزوه ی تعدیل ( بر روی متن کلیک نمایید) : جزوه تعدیل ، به هنگام سازی و به روز آوری همراه با فایل دسته بندی شده‌ی شاخص های تعدیل 1385 تا کنون

پیروز باشید.

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Tadil-96-2_metror.pdf)شاخص های قطعی تعدیل سه ماهه سوم و چهارم 96شاخص های تعدیل815 kB8740
دیدگاه #مهندس_مترور_جعفرزاده درباره‌ی پرسش و پاسخ شماره 021007 سازمان برنامه و بودجه و اینکه کارکرد منفی تعدیل ندارد

این دیدگاه با نام پرسش و پاسخ شماره 13-160 در کانال تلگرامی مترور آمده است :

پرسش : آیا  مشاور می‌تواند براساس شرایط عمومی پیمان 4311 ، درپایان مدت اولیه یا هرتمدید مدت پیمان ، بازه زمانی محدود یا بی درنگی (‌ضرب الاجلی) را برای تهیه و ارائه‌ی لایحه تاخیرات به پیمانکار دیکته نماید؟

پاسخ و دیدگاه #مترورجعفرزاده

با درود ،

مشاور تنها در چارچوب مفاد پیمان و اسناد آن می تواند چنین بازه ها یا کرانه‌هایی را تعیین نماید ، بنابراین اگر چنین باشد، پاسخ بلی است وگرنه مفاد پیمان و شرایط عمومی پیمان بر دستور وی برتری دارد.

اما یادآوری چند نکته را در اینجا بایسته می دانم ، نخست اینکه به دید بنده براساس بند ب ماده 39 و در دامنه‌ی مدت اولیه پیمان می توان برای قسمت‌های مستقلی از کار مدت اولیه‌ی جداگانه‌ و کمتر از مدت اولیه‌ی پیمان درنگر داشت،

همچنین توجه شود که براساس ماده 46 برخی تاخیرها می تواند به فسخ پیمان از سوی کارفرما بینجامد،

و از آنجا که افزون بر ماده 46 ، تصمیم برای برخی دیگر از دیرکردها یا دیگر بازه‌های آن ، در ماده‌های دیگری از شرایط عمومی پیمان همچون ماده 30 و 50 آمده ، باید گفت نه تنها تاخیرها باید در پایان مدت اولیه یا هر تمدید مدت پیمان بررسی و تعیین تکلیف گردند ، بلکه شایسته است در بازه های زودتری که در این شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده و به ویژه پیش از آنکه تاخیرهای موضوع ماده 46 و یا جریمه‌های موضوع بند ب ماده 50  ایجاد و دردسر ساز گردند یا تحویل بخش‌های مستقل با اشکال روبرو گردند نیز ، از پیمانکار درخواست و تعیین تکلیف گردند.

برای آگاهی بیشتر برگه‌های پیوست را نگرش فرمایید.

پیروز و سربلند باشید.

#مهندس_مترور_جعفرزاده

Email : metror.civil@gmail.com

 

کانال تلگرامی مترور :

@metror

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (135-27_(2)_BTadil_Karkerd_Manfi@metror.pdf)کارکرد منفی و تعدیلکارکرد منفی تعدیل ندارد1042 kB1154

آسان پرداز

براي پرداخت  صورتحساب های متفرقه یا خریدهای بدون ثبت نام  ، مبلغ را به کارت زیر واریز نماييد :
پس از پرداخت وجه ، کدرهگیری و نام محصول‌را به شماره 09038381937 پیامک ، تلگرام یا واتس اپ نمایید.

https://metror.ir/shop/Payment.php
شماره کارت جهت واریز مستقیم : کانال تلگرامی مترور
ورود و برون رفت

درود بر شما

Register