مترور : نخستین تارنمای متره برآورد و اصول حاکم بر پیمان در ایران
جستارهای مهندس مترور جعفرزاده

09038381937  تلفن ، @metror کانال تلگرام 

www.metror.ir
Menu

کتاب و جزوه های مترور

بادرود
اصلاحیه دستورعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان‌های صنعت نفت از سوی وزیر نفت ابلاغ شد.
پیرو ابلاغ بخشنامه تعدیل پیمان‌های صنعت نفت به شماره ۳۸۷۱۰۳-۲۸.۱ تاریخ ۲ آذرماه ۱۳۹۱، با توجه به تدوین و افزوده شدن فهرست‌های بهای جدید و نیز تغییرات اعمال‌شده در نحوه ارائه اطلاعات در تارنمای بورس کالای ایران و همچنین حمایت از تولید داخل گروه‌های فلزات فولاد API و انتخاب شاخص مناسب از شاخص‌های بورس کالا،
اصلاحیه دستورعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان‌های صنعت نفت به شرح پیوست ابلاغ گردیده :

https://metror.ir/index.php?option=com_attachments&task=download&id=395

هفت مورد دگرش اساسی که براساس بخشنامه ۵۵۱-۲۰/۲ در بخشنامه 387103 تعدیل پیمان های صنعت نفت انجام گرفته به شرح زیر است:
۱- افزوده شدن ۶ فهرست های بهای زیر به جمع فهرست های بهای مشمول تعدیل:
- گاز رسانی به صنایع
- خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز
- تعميرات خطوط لوله كمربندی، تغذيه و شبكه گاز
- تعمیرات پالایشگاه
- تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل جزایر در صنعت نفت
- عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی
۲- افزوده شدن فرمول تعدیل برای فهرست بهای رشته عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی
۳- افزوده شدن شاخص های تطبیق بتا و بتا صفر ( ß ، ß0 ) به فرمول ESi
۴- تغییراتی در تعریف W , W0 و Z , Z0
۵- دگرشی در دیگر ضوابط تعیین شاخص ها، در صورت عدم وجود شاخص "قیمت پایانی"
۶- کاربرد قیمت های پایانی بورس کالای ایران برای شاخص فولاد API در جهت حمایت از تولید داخل
۷- ارائه جدول شاخص های تطبیق برای گروه فلزاتی که در بورس کالای ایران ارائه نمی شوند.

و اما همان گونه که نوید داده شد ، موارد بالا در حال افزودن شدن به بسته تعدیل پیمان های صنعت نفت تارنمای مترور می باشد:
https://www.metror.ir/index.php/metror-shop/kt/kt24

#صنعت_نفت

#تعدیل_آحاد_بها
#تعدیل_پیمان
#شاخص_تعدیل
#شاخص_مبنا
#شاخص_تطبیق

#P
#C
#EPC
#PC
#EP
بورس کالای ایران به آدرس www.ime.co.ir می باشد.
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (551--387103.pdf)اصلاحیه تعدیل 387103بخشنامه 551969 kB1

با درود

در پی افزایش نرخ بنزین از تاریخ 24 آبان ماه سال 98 ، سازمان برنامه برای قراردادهای پیش از این تاریخ بخشنامه جبرانی را صادر نمود:

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺟﺒﺮان آﺛﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮدروﯾﯽ به شماره بخشنامه 627880 به تاریخ 30/10/1398 ابلاغ و از سوی سازمان برنامه و بودجه بر روی تارنمای نظام فنی کشور قرار گرفته است :
نسخه بوکمارک شده آن به پیوست است .
کامیاب باشید.
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Nerkhe-Benzin_627880@metror.pdf)ﻧﺤﻮه ﺟﺒﺮان آﺛﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﻨﺰﯾﻦ - بخشنامه 627880به همراه جدول مصرف سوخت خودروهای تولید داخل1827 kB218

با درود
شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1398 برای فصل های 19 رشته به همراه شاخص های رشته ای ( در 16 رشته ! ) و تفاوت بهای قیر در کارهای آسفالتی (برای دو رشته )،
امروز ( 27 آذرماه 98 ) از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ گردید؛

نسخه بوکمارک شده به پیوست می باشد و پیوند اصلی از تارنمای نظام فنی به نشانی زیر است :

http://sama.mporg.ir/sites/Publish/SitePages/ZabetehView.aspx?mdid=5413
#شاخص
#تعدیل
#تعدیل_آحاد_بها
#شاخص_های_تعدیل
#شاخص_های_قطعی
#رشته_ای
#تفاوت_بهای_قیر
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Tadil98-1-2@metror.pdf)شاخص های قطعی سه ماهه اول و دوم 98شاخص های تعدیل سه ماهه اول و دوم 981597 kB198
نرخ فولاد و سیمان در نیمه دوم سال 1397 جهت محاسبه تفاوت بهای مصالح  بر روی تارنمای نظام فنی و اجرایی قرار گرفته است.

یک نسخه کامل نشانه گذاری و دارای بخشنامه ها و داده های کمکی کاربردی که به آن پیوست شده ، در پیوست این جستار پیشکش گردیده ودر بسته نرخ عوامل تجزیه بهای 97 از محصول های تارنمای مترور افزوده شد.
کامیاب باشید.
پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Nerkh_2_97_Foolad-Siman.pdf)نرخ فولاد و سیمان نیمه دوم 1397قیمت فولاد و سیمان مهرماه تا اسفند ماه 1397906 kB518
فایل پی دی اف و اکسل شاخص های قطعي تعدیل 1397
شاخص های قطعي تعديل دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 
1397 امروز 02  تیرماه 1397 به شماره بخشنامه 154725-98 بر روی تارنمای نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفت.

نسخه کاملی از شاخص های سه ماهه نخست ، ماه های سه ماهه دوم و سه ماهه های سوم و چهارم 1397 از سوی تارنمای مترور نشانه گذاری (بوکمارک) شده که به پیوست می توانید آن را بارگیری(دانلود) فرمایید.این خبر در
 کانال تلگرامی مترور نیز با پیوند فایل اصلی آمده است. 


پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Tadil_1397.pdf)شاخص های قطعی تعدیل کل سال 1397شاخص های تعدیل سال 13973499 kB6829
1- دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز در پيمان های ریالی بدون تعدیل (1398) به شماره بخشنامه 98-135585 به تاریخ 98/03/20 

2- 
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قيمت ارز در پيمان های ریالی بدون تعديل - به شماره بخشنامه 98-135596 به تاریخ 98/03/20 تمدید بخشنامه 1395

برای تعدیل کارکردهای از 1396/10/01 تا پایان سال 1398 ، در تاریخ 20 خرادماه 1398 بر روی تارنمای نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفت ، فایل بوکمارک (‌نشانه گذاری) شدی این دو بخشنامه را می توانید از پیوند زیر یا لینک زیر بارگیری (دانلود) فرمایید.


پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (98-135596_Tamdid_95_B.pdf) تمدیدبخشنامه جبران آثار 1395 برای سال 1398 - 135596دانلود بخشنامه 135596 جبران آثار1836 kB1166
Download this file (98-135585_Metror_ir.pdf)جبران آثارافزایش نرخ ارز 1398 -بخشنامه 135585دانلود جبران آثارافزایش نرخ ارز تعدیل ناپذیر 13982645 kB8847

اصلاحيه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل
با درود
این اصلاحیه ( اصلاحيه ی اصلاحیه ی ! دستورالعمل نحوه #جبران_آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل) دوباره و این بار با تغییراتی نسبت به فایل پیشین (‌از جمله دگرش ماده 10 آن ) و بدون درج شماره ویرایشی برای این دگرش ها!!!! و با همان شماره نامه و تاریخ ،
در نشانی زیر بر روی تارنمای نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفته :

https://sama.mporg.ir/sites/publish/SitePages/ZabetehView.aspx?mdid=5097

کامیاب باشیم!.
با سپاس
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror

نرخ فولاد و سیمان در نیمه نخست سال 1397 جهت محاسبه تفاوت بهای مصالح  بر روی تارنمای نظام فنی و اجرایی قرار گرفته است.
نسخه نشانه گذاری و کاربردی آن به پیوست پیشکش گردیده ودر بسته نرخ عوامل تجزیه بهای 97 از محصول های تارنمای مترور افزوده شد.
کامیاب باشید.
پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Nerkh_1_97_Foolad-Siman.pdf)نرخ فولاد و سیمان نیمه نخست 1397نرخ فولاد و سیمان نیمه اول97722 kB524

با درود
شاخص های قطعی سه ماهه نخست امسال و ماه های تیر ، مرداد و شهریور (سه ماهه دوم 1397) از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ گردید:
 نسخه ای از آن از سوی تارنمای مترور نشانه گذاری (بوکمارک) شده که به پیوست می توانید آن را بارگیری(دانلود) فرمایید.

به دید بنده شاخص های ماهانه با این تفاوت بین دو ماه پیاپی شان ، نشانه ی بدی است ، اما نه به بدی شاخص های روزانه یا شاخص های ساعتی یا شاخص های دقیقه ای !!
روزگار پیمانکاری در این مرز و بوم به کجا رسیده است! روزگار و ارزش مهندسی به کجا؟.
کامیاب و کامروا باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده .
لینک نسخه اصلی از تارنمای نظام فنی و اجرایی کشور :
https://sama.mporg.ir/sites/Publish/ZabetehDoc/tadil13971.pdf

و تهیه‌ جزوه ی تعدیل ( بر روی متن کلیک نمایید) : جزوه تعدیل ، به هنگام سازی و به روز آوری همراه با فایل دسته بندی شده‌ی شاخص های تعدیل 1385 تا کنون


..

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Tadil_97_1_metror.pdf)شاخص های قطعی نیمه نخست سال 1397شاخص های قطعی نیمه نخست سال 971738 kB5656
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز در پيمان های ریالی بدون تعدیل (1397) به شماره بخشنامه 97/376049 به تاریخ 97/07/18 
برای تعدیل های از 139/10/01 تا پایان سال 1397 ، در تاریخ 21 مهرماه 1397 بر روی تارنمای نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفت ، فایل بوکمارک (‌نشانه گذاری) شدی این بخشنامه را می توانید از پیوند بالا یا لینک زیر بارگیری (دانلود) فرمایید:
پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Arz-376049-970718.pdf)دانلود بخشنامه 376049جبران آثارافزایش نرخ ارز 13972302 kB1559

براي پرداخت  صورتحساب های متفرقه یا خریدهای بدون ثبت نام  ،
 پیوندهای زیر را به کار ببرید :
پس از پرداخت وجه ، کدرهگیری و نام محصول‌ را 
به شماره 09038381937 پیامک ، تلگرام یا واتس اپ نمایید.ورود و برون رفت

درود بر شما

Register