مترور : نخستین تارنمای متره برآورد و اصول حاکم بر پیمان در ایران
جستارهای مهندس مترور جعفرزاده

09038381937  تلفن ، @metror کانال تلگرام 

www.metror.ir
Menu

کتاب و جزوه های مترور

با درود
بخشنامه های نظارت سال 1398 از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ و بر روی تارنمای نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفت :
که می توانید نسخه بوکمارک شده  آنها را از پیوست های پایین این مطلب دانلود و به کارببرید .

1-دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرت1398 روش جدید و برای پیمان های سه عاملی98  - نسخه بوکمارک شده تارنمای مترور که در پایین صفحه قرارداده شده ، دارای بخشنامه های کمکی پیوست به فایل پی دی اف می باشند:
نشانی خبر:
https://sama.mporg.ir/sites/publish/SitePages/ZabetehView.aspx?mdid=5240

2 - دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﺎوران، ﺳﺎل 1398 (برای قراردادهای پیش از 1396/04/01 ) :
نشانی خبر :
https://sama.mporg.ir/sites/publish/SitePages/ZabetehView.aspx?mdid=52391398#نظارت_کارگاهی_مشاوران
#حق_الزحمه_خدمات_نظارت
کامیاب باشید.
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (98-129056_Khadamat_Nezarat_3Ameli_V02@metror.pdf)حق الز حمه و خدمات نظارت 1398 (‌نسخه کامل و جاری)خدمات نظارت پیمان های سه عاملی 13984793 kB2085
Download this file (98-129045_Nezarat_Kargahi_98.pdf)حق الزحمه نظارت کارگاهی 98 (برای قراردادهای پیش از 96/04/01)نظارت کارگاهی مشاوران - 98 (‌برای قراردادهای قبلی)5360 kB2752

آسان پرداز

براي پرداخت  صورتحساب های متفرقه یا خریدهای بدون ثبت نام  ، مبلغ را به کارت زیر واریز نماييد :
پس از پرداخت وجه ، کدرهگیری و نام محصول‌را به شماره 09038381937 پیامک ، تلگرام یا واتس اپ نمایید.

https://metror.ir/shop/Payment.php
شماره کارت جهت واریز مستقیم : کانال تلگرامی مترور
ورود و برون رفت

درود بر شما

Register