مترور : نخستین تارنمای متره برآورد و اصول حاکم بر پیمان در ایران

09038381937  تلفن ، @metror کانال تلگرام 

www.metror.ir
Menu

کتاب و جزوه های مترور

بخشنامه 3191 نحوه تعیین حق الزحمه خدمات مطالعه و طراحی و نظارت 
بخشنامه 4190 خدمات مشاوره به صورت درصدی
راهنمای بخشنامه 4190
بخشنامه شماره 983-54-4449-1   ( 1-4449-54-983 ) شرح خدمات همسان مشاوره و نظارت کارهای معماری مرحله اول - قسمت اول و قسمت دوم و مرحله دوم
نمودار لوگاریتمی جدول ضریب کاهش از 1،000،000 ریال ( یک میلیون ریال)  تا 10000 میلیارد ریال ( هزار میلیارد تومان )
پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (1-19968-54-4190-Marhaleh3.pdf)بخشنامه 4190حق الزحمه درصدی مشاور308 kB1397
Download this file (1-5354-54-3191.pdf)بخشنامه 3191بخشنامه 3191 حق الزحمه مشاور209 kB2649

آسان پرداز

براي پرداخت  صورتحساب های متفرقه یا خریدهای بدون ثبت نام  ، مبلغ را به کارت زیر واریز نماييد :
پس از پرداخت وجه ، کدرهگیری و نام محصول‌را به شماره 09038381937 پیامک یا تلگرام نمایید.

https://metror.ir/shop/Payment.php
شماره کارت جهت واریز مستقیم : خرید شارژ 
http://metror.charg.ee

ورود و برون رفت

درود بر شما

Register