03137866718    شنبه تا آدینه ، از ۸ بامداد تا 10 شب

تماس با مترور

01 گزینه های مترور

کتاب و جزوه های مترور
کتاب و جزوه های آموزشی مترور برآمد وچکیده‌ی بیش از بیست‌ سال تجربه عملی و آموزشی است که دردسترس شما ارجمندان قرار گرفته است.

پروژه ها و مناقصات شما
مترور آمادگی دارد آنالیزبها،پیشنهادقیمت،قیمت‌های جدید و دیگر پروژه های شما ارجمندان را تهیه و دفاعیه آن را به انجام رساند.

آموزش های مترور
مترور آمادگی دارد آموزش های ویژه خود را در سرفصل‌های موردنگر و در هرجای ایران برای شما ارجمندان و سازمان ها و شرکت ها تدریس نماید.

کتاب و جزوه های مترور

ما همراه شما هستیم
تارنمای مترور
تارنمای مترور نخستین و تنها تارنمای کارشناسی آموزشی ویژه‌ی متره و برآورد و آیین ‌ها و اصول حاکم بر پیمان‌ها در ایران است.
این یک داوش(ادعا) نیست ، ما سال‌هاست با شما هستیم.
کتاب و جزوه های مهندس مترور جعفرزاده اگر راهگشا نباشند یک راهنما و نقشه‌ی راهی هستند برای همراهی با شما تا رفع مشکلتان.
ماهمچنان اعتماد شما را همراه خود داریم

تلاش ما

تلاش ما افزایش تجربه و به اشتراک گذاری دانسته های مان با شما ارجمندان است.
پرسش های پرکاربرد


مشکل های اساسی شما در پروژه ها چیست؟

راه حل آنها را به ما بسپارید. ، یا جزوه ها و جستارهای ما را بخوانید و عمل نمایید.

 

مدت پیمان تان تمام شده است ؟

ما راه های کم هزینه تری را برای تمدید یا خاتمه پیمانتان برای شما درنگر داریم ، اگر حل مشکتان را به ما بسپارید. مهندس مترور جعفرزاده

در اجرای پروژه و پیمان دیرکرد دارید و در پی مجاز نمودن آن هستید؟

راه های گوناگونی برای برون رفت از اینگونه مشکل ها وجود دارد ، اگر وضع وجود را بدتر نکنیم و آن را به کاردانش بسپاریم.

می دانید چه کمکی از دست ما ساخته است؟

ما کتاب و جزوه های فراوانی داریم که تجربه چند ساله‌ی ماست ، راه های گوناگونی که سعی و خطا رفتیم و اینک تنها تلاش‌های به ثمر نشسته ودرست را به استناد قوانین و آیین نامه ‌ها و بخشنامه ها در جزوه های کاربردی گرد آورده ایم ، همچنین دوره های رودرروی (‌حضوری ) ما می تواند ، داشته های مان را با هم و درکنار هم به اشتراک بگذارد. دیدارو کامیابیتان تان را آرزوست. مهندس مترور جعفرزاده

Login

Register

الف – بازگشت وجه خرید ساخته های تارنمای مترور

الف -1  مبلغ پرداخت شده برای خريد ساخته های مترور (‌ مشمول آيين نامه مواد 34 و 35 قانون تجارت الكترونيك )

از آن روی که كتاب ها ، فایل‌ها ، بسته هاي آموزشی و دستنوشته‌های رایانه ای یا  نگارش چاپی آنها و CD یا DVD های مترور ، دربرگیرنده‌ی بند «الف» و «د» زیر ماده 1 از آيين نامه ماده های 38 و 42 قانون تجارت مي‌گردند به بیان دیگر همزمان با خريد يا تا چندساعت پس از آن ( پیش از زمان 7روزه قانوني ) به روش رایانه ای (‌الکترونیکی ) از جمله رایانامه ، انجمن تارنما ، پیوند دانلود يا دیگر روش های مانند آن و یا به روش پستی به دست خريدار مي‌رسد يا توان دانلود براي وي فراهم مي‌شود ، وجه پرداختي برای دریافت اینگونه خریدها و هزینه‌های پستی انجام شده برای آنها ، به خریدار پس دادنی نیست ، هرچند اشتباه از هردو سو با شناسایی آن از سوی تارنمای مترور ، برگشت پذیر است.

یادآوری :  نبودن‌خریدار برای دریافت محصول ، یا بی محل بودن مقصد ، اشتباه بودن نشانی پستی یا الکترونیکی و در نتیجه بازگشت بسته پستی ، دانلود نکردن فایل ها توسط خریدار و دیگر گونه‌هایی که خارج از کوتاهی تارنمای مترور باشد ، همگی در برگیرنده‌ی بازگشت ناپذیر بودن هزینه‌ی دریافت شده  است. مسئولیت بارگیری کاربرگ و فایل‌ها ، با خریدار می‌باشد.

الف-2  کرانه زمانی و دسترسی برای دانلود خرید کاربرگ ها و فایل‌ها  :

الف–2-1 خریدهای بدون تخفیف ( بدون دهش ) : دسترسی به دانلود فایل هایی که بدون تخفیف از تارنمای مترور خریداری می‌شوند دست بالا تا 183روز از زمان خرید یا 20 بار دانلود ، برای هر فایل در حساب کاربری خریدار درتارنمای مترور فراهم می‌گردد. در همین بازه اگر این فایل ها مورد بازنگری قرار گیرند سایت مترور ، یا فایل‌های بازنگری شده را جایگزین می‌کند تا خریداران پیشین نیز بتوانند بازنگری های تازه را رایگان دانلود نمایند یا به دلیل افزوده شدن مطالب کاربردی تازه در بازنگری‌ها ، تنها امکان خرید نسخه‌های بازنگری شده را با تخفیف برای خریداران پیشین فراهم می‌نماید. این تخفیف‌ها تنها در بازه‌ی یاد شده در بالا ارائه می‌گردند.

الف–2-2 خریدهای تخفیف دار : لینک دانلود در این خریدها دست بالا تا 10 روز یا تا 20 بار دانلود از زمان خرید باز خواهند بود.

ب- شرايط بازپس‌دادن مبلغ دریافتی برای نام نویسی‌ها در دوره های آموزشی :

ب-1 : در بیشتر دوره‌ها، روش بازپس دادن هزینه های دریافت شده برای دوره های آموزشی در آگهی همان دوره بیان می‌گردد.

ب-2 : آن بخش از مبلغ كه برای فايل‌ها، جزوه و كتاب‌های ارسال شده برای فراگیر دریافت شده ، پس‌دادنی نمی‌باشد.

ب- 3: در دیگر موردها ، روش آن توسط تارنمای مترور تعیین خواهد شد.

تبصر1 : روش بازپس‌گیری مبالغ نام نویسی دوره هایی که دیگر موسسه‌ها برگزار می نمایند و تارنمای مترور تنها تامین کننده استاد دوره می باشد براساس آیین نامه‌های همان موسسه و شرکت‌ها خواهد بود و تارنمای مترور تعهدی را بر دوش نمی‌گیرد.

تبصره2 :فاكتور و پيش فاكتورهاالكترونيكي می‌باشند، فرستادن نسخه فيزيكي فاکتورها ، با درخواست و هزینه مشتری شدنی است.

ج– روش بازپس فرستادن مبلغ ها  : 

 •  مشتری باید درخواست پس گیری وجه را با برهان بایسته و نگاشتن شماره حساب یا شماره کارت بانکی (بنام خود ) به یارانامه یا تلفن همراه نگاشته شده در زیر بفرستد ، تارنمای مترور نیز پس از بررسی و دست بالا در مدت 3 روز كاري از زمان دریافت درخواست  ، پاسخ مشتری را می‌دهد و اگر مبلغی بازپس دادنی است به حساب مشتری بازمی گرداند.

د- خریداران بدون دریافت نامه نوشته شده  از سوی مدیر تارنمای مترور نباید خریدهای خود از این تارنما را به دیگران به فروش برسانند یا به رایگان رونوشت سازی نمایند.


مهندس مترور جعفرزاده - مديريت سايت مترور

 
 • بازنگري 01 : 13-05-1392

 • بازنگري 02 : 16 بهمن 1392
 • بازنگري 03 : 23 فروردين 1393 ( عدم امكان صدور نسخه فيزيكي فاكتورها )
 • بازنگری 04 : 24 فروردین ماه 1394 ( امکانات و محدودیت دسترسی و تعداد دانلود فایل‌ها )
 • بازنگری 05 : 8 خرداد ماه 1394 (افزایش مهلت زمانی از 90 به 120 روز و تعداد دانلود فایل‌ها )
 • بازنگری 06 : 5 مرداد ماه 1394 (‌افزایش مهلت دانلود از 120 به 183 روز )
 • بازنگری 07 :    17 فروردین ماه 1395  ( تغییر در حقوق دسترسی به فایل های خریداری شده )
 • بازنگری 08 :  31 اردیبشت ماه 1395  ( فارسی سازی آیین نامه وکم و زیاد نمودن بازه ها  )   
 • بازنگری 09 : در حال انجام است.!
 • دریافت نسخه پی دی اف