«   مترور  » جعفرزاده  کار و تجربه را از سال 1367 آغاز نمود اما  آموزش متره و برآورد و آیین پیمان‌ها را از سال 1380 و نخست به روش آموزش رودررو پايه گذاري نمود ، با ورود اينترنت به انجمن‌های عمراني كشور ، وبلاگ ي را از سال 1383 برپا ، در سال 1387 دگرش بلاگ داد و پس از آن تارنمای مترور  را با توانایی‌هایی گوناگون‌تری پویا نمود و انجمن دوره هاي از راه دور آن را نيز در سال 1390 برپا كرد،همچنين در پاسخگویی به باوری که شما ارجمندان به ما داشتید ، از تاريخ 23مهرماه 1392 نماداعتماد از وزارت صنعت معدن و تجارت دریافت نمودیم اما پس از همه ی این سال ها همچنان دارای نماد اعتماد پر ارزش کاربران و همکاران ارجمند هستیم .در اين راه راهنمايي ها و خواسته های شما انگیزشی بوده همسو با تلاش ما در افزایش دانایی ها و دلبستگی‌هایمان در این رسته و بی گمان به انجام رساندن آنها ، اميد كه اين همراهي چون پیش ، پشتيبانگر ما در ادامه اين راه به نما آسان اما به درون سخت باشد .

تا خدا چه بخواهد .