جدول مقایسه فهرست بهای ابنیه 1401 با 1400 ( درصد رشد)
پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Abnieh1401-1400.pdf)Abnieh1401-1400.pdfمقایسه ابنیه 1401 نسبت به 1401483 kB821