لیست آیتم های اضافه شده، حذف شده و تغییر در شرح یا واحد فهرست بهای 1401 نسبت به 1400 به تفکیک هر دفترچه
پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Compare_Base1400_1401.pdf)Compare_Base1400_1401.pdfتغییرات 1401 نسبت به 1400 به تفکیک رشته126 kB245