با درود
نسخه نشانه گذاری ، دارای شرح و هایپرلینک شده بخشنامه ی شاخص‌های قطعی و موقت تعدیل آحاد بها سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ و پیوست های آن که طی بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۴۰۱۰۰به تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
(http://sama.mporg.ir/sites/Publish/SitePages/ZabetehView.aspx?mdid=5619)

دیروز ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ در تارنمای امورنظام فنی و اجرایی کشور منتشر گردید.
این نسخه شاخص های سه ماهه های اول و دوم و سوم و چهارم سال 1399 را یکجا در بر دارد
توجه : چرایی موقت بودن برخی شاخص های تعدیل سال 1399 نیز در فایل پیوست شرح داده شده است.
دریافت نسخه بوکمارک شده و کامل شاخص های سه ماه های اول تا چهارم سال 1399

#تعدیل
#شاخص_تعدیل
#شاخص_قطعی
#دوره
#سه_ماهه_سوم
#سه_ماهه_چهارم
#شاخص_مبنا
#شاخص_دوره
#فهرست_بها
#به_روز_رسانی
#به_هنگام_سازی
#سازمان_برنامه_و_بودجه
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Tadil_4doreh_1399@metror_ir.pdf)فایل کامل شاخص های سال 1399 با شرحسه ماهه های سال 13994887 kB14281