فروشگاه مترور

09038381937  تلفن ، @metror کانال تلگرام 

www.metror.ir
Menu
با درود
منوی خرید محصول های تارنمای مترور :

" فروشگاه مترور "
کتاب ها وجزوه ها کتاب ها وجزوه ها

همه‌ی کتاب و جزوه های مهندس مترور جعفرزاده

مناقصه ، پیمان و شرایط عمومی و ادعا مناقصه ، پیمان و شرایط عمومی و ادعا

مناقصه ، انواع پیمان و شرایط عمومی پیمان ها + تاخیروادعا Claim

فهرست های بها ، برآورد وصورت وضعیت فهرست های بها ، برآورد وصورت وضعیت

متره ، برآورد ، فهرست‌های بها ، صورت وضعیت‌ها و تعدیل ها ، به هنگام سازی ، به روز آوری ، تفاوت های بهای مصالح ، تعدیل معکوس ، تسجیل ،

تجزیه بها و پیشنهاد قیمت تجزیه بها و پیشنهاد قیمت

آنالیز وتجزیه بها ، پیشنهاد قیمت

Webseite www.webdesigner-profi.de

ورود و برون رفت

درود بر شما

Register