جستارهای مهندس مترور جعفرزاده

09038381937  تلفن ، @metror کانال تلگرام 

www.metror.ir
Menu

کتاب و جزوه های مترور

   - يك نمونه منشور اخلاقي آپارتمان در ارتباط با ترويج فرهنگ آپارتمان نشيني

دانلود : منشور اخلاقی آپارتمان نشینی ( خط مشی و فرهنگ آپارتمان نشینی )   

ورود و برون رفت

درود بر شما

Register