جستارهای مهندس مترور جعفرزاده

09038381937  تلفن ، @metror کانال تلگرام 

www.metror.ir
Menu

کتاب و جزوه های مترور

با درود
پرسش و پاسخ ( شماره 135-10 کانال مترور)
کارکرد جریمه ها و کسور در افزایش و کاهش 25درصد مبلغ اولیه پیمان
👇👇👇👇👇
پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (135-10-کارکرد کسور در 25درصدپیمان_metror.pdf)افزایش و کاهش 25درصد مبلغ اولیه پیمانافزایش و کاهش 25درصد171 kB21

ورود و برون رفت

درود بر شما

Register